ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร