ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ร่วมเปิดงานโครงการ จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

ร่วมเปิดงานโครงการ จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

[ 07-10-2558 ] Hits:3

ร่วมงานบุญอำเภอเคลื่อนที่ บ.โนนใหญ่

ร่วมงานบุญอำเภอเคลื่อนที่ บ.โนนใหญ่

[ 29-09-2558 ] Hits:5

การแข่งกีฬาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก‬ อบต.โพธิ์ไทร

การแข่งกีฬาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก‬ อบต.โพธิ์ไทร

[ 11-09-2558 ] Hits:5

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ร่วมจัดกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่"

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ร่วมจัดกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่"

[ 16-08-2558 ] Hits:43

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

[ 17-07-2558 ] Hits:36

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ‬ ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านนาขาม

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ‬ ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านนาขาม

[ 14-07-2558 ] Hits:62

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • หนังสือราชการของ อบต.
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อยู่ในระดับใด ?

 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

Error: No articles to display

  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

หมวก

หมวก

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าลายดอกผักแว่น

ผ้าลายดอกผักแว่น

ผ้าลายกาบบัว

ผ้าลายกาบบัว

วัดพุทธอุทยานภูป้อม

วัดพุทธอุทยานภูป้อม

แก่งย่านาย

แก่งย่านาย

Error: No articles to display