ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร (2)

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร (2)

[ 02-05-2559 ] Hits:7

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร

[ 02-05-2559 ] Hits:24

รับฟังความคิดเห็นประชาชนย้ายรวม ศพด.อบต.โพธิ์ไทรโซนตะวันออกเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

รับฟังความคิดเห็นประชาชนย้ายรวม ศพด.อบต.โพธิ์ไทรโซนตะวันออกเพื่อการบริหารจัดการท…

[ 29-04-2559 ] Hits:21

ร่วมงานรำลึกวันจักรี ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

ร่วมงานรำลึกวันจักรี ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

[ 06-04-2559 ] Hits:29

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ศพด.อบต.โพธิ์ไทร

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ศพด.อบต.โพธิ์ไทร

[ 25-03-2559 ] Hits:49

โครงการแข่งขันกีฬา โพธิ์ไทรสัมพันธ์ สมานฉันท์ท้องถิ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

โครงการแข่งขันกีฬา โพธิ์ไทรสัมพันธ์ สมานฉันท์ท้องถิ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

[ 04-03-2559 ] Hits:57

 
 • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ราคากลาง
 • หนังสือราชการของ อบต.
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 42.9%
ปานกลาง - 28.6%
น้อย - 28.6%

Total votes: 7
 
 • หนังสือราชการของ สถ.
 • คู่มือประชาชน
 • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

 • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
 • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

หมวก

หมวก

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าลายดอกผักแว่น

ผ้าลายดอกผักแว่น

ผ้าลายกาบบัว

ผ้าลายกาบบัว

วัดพุทธอุทยานภูป้อม

วัดพุทธอุทยานภูป้อม

แก่งย่านาย

แก่งย่านาย

Error: No articles to display