ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เยาวชน สตรีและประชาชนทั่วไป

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เยาวชน สตรีและประชาชนทั่วไป

[ 26-05-2558 ] Hits:36

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ประจำปี 2558

[ 23-03-2558 ] Hits:31

กิจกรรมเฟ้นหาเด็กกล้าเยาวชนเก่งสร้างจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมเด็กเยาวชนทำดี ทำได้ ทำเลย

กิจกรรมเฟ้นหาเด็กกล้าเยาวชนเก่งสร้างจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมเด็กเยาวชนทำดี ท…

[ 21-03-2558 ] Hits:33

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผน 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิืิ์ไทร ระหว่างปี 2559-2561

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผน 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิืิ์ไทร ระหว่างปี 2559-…

[ 07-03-2558 ] Hits:31

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์‬ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์‬ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร

[ 23-02-2558 ] Hits:85

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อบรม ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์ไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อบรม ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์ไทร

[ 29-01-2558 ] Hits:48

  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อยู่ในระดับใด ?

  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

หมวก

หมวก

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าลายดอกผักแว่น

ผ้าลายดอกผักแว่น

ผ้าลายกาบบัว

ผ้าลายกาบบัว

วัดพุทธอุทยานภูป้อม

วัดพุทธอุทยานภูป้อม

แก่งย่านาย

แก่งย่านาย

Error: No articles to display