ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC

 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโพธิ์ไทรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโพธิ์ไทรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสีย…

[ 15-07-2559 ] Hits:33

ร่วมประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ บูรณาการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)อำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2559

ร่วมประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ บูรณาการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)อำเภอโพธิ์ไทร ประจำ…

[ 09-06-2559 ] Hits:79

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร

[ 02-05-2559 ] Hits:90

รับฟังความคิดเห็นประชาชนย้ายรวม ศพด.อบต.โพธิ์ไทรโซนตะวันออกเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

รับฟังความคิดเห็นประชาชนย้ายรวม ศพด.อบต.โพธิ์ไทรโซนตะวันออกเพื่อการบริหารจัดการท…

[ 29-04-2559 ] Hits:80

ร่วมงานรำลึกวันจักรี ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

ร่วมงานรำลึกวันจักรี ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

[ 06-04-2559 ] Hits:102

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ศพด.อบต.โพธิ์ไทร

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ศพด.อบต.โพธิ์ไทร

[ 25-03-2559 ] Hits:130

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • หนังสือราชการของ อบต.
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 42.9%
ปานกลาง - 28.6%
น้อย - 28.6%

Total votes: 7
 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
กลุ่มหนังประโมทัย (บักตื้อซิ่ง)บ้านหินดาน

กลุ่มหนังประโมทัย (บักตื้อซิ่ง)บ้านหินดาน

กลุ่มทำขนมทองม้วนบ้านวังเซ

กลุ่มทำขนมทองม้วนบ้านวังเซ

หมวก

หมวก

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าลายดอกผักแว่น

ผ้าลายดอกผักแว่น

วัดภูคำมณี

วัดภูคำมณี

วัดป่าสันติวนาราม

วัดป่าสันติวนาราม

ร้านมโนราห์นวดแผนไทย

ร้านมโนราห์นวดแผนไทย

วัดพุทธอุทยานภูป้อม

วัดพุทธอุทยานภูป้อม

แก่งย่านาย

แก่งย่านาย

Error: No articles to display