ติดตามเราบน Facebook

ต้อนรับ ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง

Share on Facebook
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร นำโดย นายพิทักษ์ชัย โสดา นายกฯ คณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลโพธิ์ไทร ร่วมให้การต้อนรับ คณะของ นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเสาวนิต บ้านวังแซ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี